Danh sách Lãnh đạo, chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh

Tháng Tư 13, 2015 2:02 sáng
 
CƠ CẤU TỔ CHỨC, DANH BẠ ĐIỆN THOẠI, EMAIL
VĂN PHÒNG PHÒNG GD&ĐT CẨM XUYÊN – HÀ TĨNH
  Điện thoại văn phòng Phòng: 02393.861215

LÃNH ĐẠO
1
 

 Đặng Quốc Hiền

Sinh ngày: 03/02/1970
Quê quán: Cẩm Lạc -Cẩm Xuyên
TĐCM, NV: ĐHSP Toán
Thạc sỹ QLGD, cao cấp LLCT
Điện thoại:
CQ: 0393.760262
DĐ: 0989.655.329
Email: quochienpgdcx@gmail.com

 Sep Hien
Huyện uỷ viên -Trưởng phòng
 
2 Đặng Quốc Hà
Sinh ngày: 27/8/1969
Quê quán: Cẩm Nam- Cẩm Xuyên
TĐCM, NV: ĐHSP ToánThạc sĩ QLGD, Cao cấp chính trị

Thường trú: Thôn 8-Cẩm Thăng
Điện thoại:
DĐ: 0989.801.807
Email: quochacx@gmail.com

2 
Phó trưởng phòng
 
3 Nguyễn  Thị Xuân Hoàng
Ngày sinh: 19/10/1972
Quê quán: Cẩm Thành-Cẩm Xuyên
TĐCM, NV: ĐHSP Tiểu họcThạc sĩ QLGD, Cao cấp LLCT
Thường trú: Tổ 14, TT Cẩm Xuyên
Điện thoại:
DĐ: 0989.649.688
Email: xuanhoangth@gmail.com
3 
Phó trưởng phòng
 
 
TỔ HÀNH CHÍNH – VĂN PHÒNG
 4 Nguyễn Hồng Ngọc
Ngày sinh: 8/3/1978
Quê quán: Cẩm Mỹ – Cẩm Xuyên
TĐCM, NV: ĐHSP Văn

Thạc sĩ Quản lí giáo dục.

Trung cấp LLCT

ĐT: 097.884.8378

0949.306.777
Email: Thanhtrapgdcx@gmail.com

Nguyễn Hồng Ngọc-TĐKT

Thanh tra

Thi đua khen thưởng

Tổ trưởng

 
5  Nguyễn  Lê Huấn
Ngày sinh: 10/12/1978
Quê quán: Cẩm Hà-Cẩm Xuyên
TĐCM, NV: ĐHSP ToánThạc sĩ QLGDĐiện thoại:
DĐ: 0989.655.336
Email: leehuaans@gmail.com
Nguyen Le Huan
Kế hoạch- GDTX
 
6 Nguyễn Quốc KhoanNgày sinh: 28/7/1974
Quê quán: Thạch Hội-Thạch Hà
TĐCM, NV: ĐHSP Tiểu học
Thường trú: Thạch Bình- TP Hà Tĩnh
Điện thoại:
NR: 0393.885.739
DĐ: 0983.885.739
Email: Quockhoan.cx@gmail.com
Q Khoan
Tổ chức cán bộTổ phó
 
 7  Bùi Ngọc Long

Ngày sinh: 14/08/1975
Quê quán: TT Cẩm Xuyên
TĐCM, NV: ĐH Kế toán
Thường trú: T7- TT Cẩm Xuyên

Điện thoại:
DĐ: 0983.137818-0919.013.929
Email: ngoclongcx@gmail.com
 Bui Ngoc Long
Kế toán
 
8 Võ Trọng Thể

Ngày sinh: 24/5/1985
Quê quán: Cẩm Lạc-Cẩm Xuyên
TĐCM, NV: ĐH Kế toán
Thường trú: Cẩm Lạc-Cẩm Xuyên
Điện thoại:
CQ: 0393.860520
DĐ: 0987.801.581
Email: trongthekt@gmail.com
Vo Trong The-PGDKế toán viên  
9 Lê Thị Thuý Hằng

Ngày sinh: 9/8/1979
Quê quán: TT Cẩm Xuyên
TĐCM, NV: Đại học Lưu trữ và QTVP
Thường trú: T14-TT Cẩm Xuyên
Điện thoại: 0988.536767
Email: lehangpgd@gmail.com
Le T Thuy Hang-PGD
Văn thư
 
 10 Hoàng Xuân Hoà
Ngày sinh: 4/10/1957
Quê quán: TT Cẩm Xuyên
TĐCM, NV: Đào tạo nghề
Thường trú: TT Cẩm Xuyên
Điện thoại:
NR: 0393.861502
DĐ: 0912.476871
Hoàng Xuân Hòa-Lái xe
Lái xe
 
11  Phạm Thị Nhung
Ngày sinh: 6/9/1967
Quê quán: TT Cẩm Xuyên
TĐCM, NV: TC Văn thư
Thường trú: TT Cẩm Xuyên
Điện thoại:
NR: 0393.860388
DĐ: 0984.225.961
Ng T Nhung

 Phục vụ

 
 
TỔ TRUNG HỌC CƠ SỞ
12 Nguyễn Thị Hà
Ngày sinh: 10/12/1971
Quê quán: Cẩm Nhượng- Cẩm Xuyên
TĐCM, NV: ĐHSP Văn
Điện thoại:
NR: 0393.861954
CQ: 0393.761728
DĐ: 0982.760762
Email: nguyenhapgd@gmail.com


Chuyên viên
Tổ trưởng
 
13  Đặng Xuân Bằng
Ngày sinh: 14/3/1975
Quê quán: T1-TT Cẩm Xuyên
TĐCM, NV: ĐHSP Anh văn
Điện thoại:
NR: 0393.773069
CQ: 0393.761616
DĐ: 0941821666
Email: xuanbangcx@gmail.com
Đặng Xuân Bằng-PCGD
Chuyên viên
 
14 Đặng Hải Giang
Ngày sinh: 30/12/1977
Quê quán: Cẩm Dương- Cẩm Xuyên
TĐCM, NV: ĐHSP Toán
Điện thoại:
NR:
CQ: 0393.861215
DĐ: 0948031100
Email: Haigiang772011@gmail.com
Đặng Hải Giang
Chuyên viên
 
 
TỔ TIỂU HỌC
15 Nguyễn Thị Thủy Nguyệt
Ngày sinh: 06/11/1972
Quê quán: Cẩm Thăng-Cẩm Xuyên
TĐCM, NV: ĐHSP Tiểu học
Điện thoại:
NR: 0393.861013
CQ: 0393.861215
DĐ: 0982535485
Email: thuynguyetthttcx@gmail.com
Nguyen T Thuy Nguyet
Chuyên viên
Tổ trưởng
 
16 Trần Văn Chí
Quê quán: Cẩm Huy – Cẩm Xuyên
TĐCM, NV: ĐH Thiết bị thông tin
Thường trú: TT Cẩm Xuyên
Điện thoại: 0983.101.265
Email: tranchi65@gmail.com
Trần Văn Chí

Chuyên viênThiết bị – TV
 
 
TỔ MẦM NON
17 Hoàng Thị Cúc

Ngày sinh: 15/8/1963

Quê quán: TT Cẩm Xuyên
TĐCM, NV: ĐHSP Mầm non
Trung cấp LLCT
Điện thoại:
NR: 0393.860798
DĐ: 0982860798
Email: hoangcucpgdcx@gmail.com
Hoàng Thị Cúc-CV MN
Chuyên viên Tổ trưởng