Một số hình ảnh các đơn vị chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới 2013-2014

Tháng Tư 13, 2015 3:15 sáng

1

2

3

4

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Ảnh: Song Hoành