Một số hình ảnh thư viện các trường Tiểu học

Tháng Tư 27, 2015 7:45 sáng

IMG_0019 IMG_0001 IMG_0009 IMG_0014 IMG_0015 IMG_0018 IMG_0021 ảnh (7) ảnh (8)

Giải nhì đội Kim Đồng Đại biểu chụp ảnh lưu niệm Đọc sáchi