Thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam ( từ ngày 20 đến 28/01/2016)

Tháng Một 25, 2016 4:44 chiều

1. Tất cả đã sẵn sàng cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

Thứ tư – 20/01/2016 15:01


1. Tất cả đã sẵn sàng cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 20-28/1/2016, tại Thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước, phóng viên TTXVN đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Đức Hà, hàm Vụ trưởng, Ban Tổ chức Trung ương về công tác chuẩn bị Đại hội XII của Đảng.

 

- Xin ông cho biết công tác chuẩn bị Đại hội XII của Đảng đến nay đã tiến hành được tới đâu?

Ông Nguyễn Đức Hà, hàm Vụ trưởng, Ban Tổ chức Trung ương: Đến nay, mọi công tác cho Đại hội, từ nội dung đến nhân sự đã được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chuẩn bị một cách chu đáo và khá hoàn tất. Có thể nói, công tác chuẩn bị cho Đại hội XII của Đảng đã được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tiến hành một cách rất chủ động và chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, bài bản, khoa học, tạo được sự đồng thuận thống nhất cao.

Mặc dù, chúng ta biết rằng đến Hội nghị Trung ương 8 mới quyết định thành lập các tiểu ban chuẩn bị các nội dung cho Đại hội, nhưng trước đó hàng năm Bộ Chính trị đã chỉ đạo những công việc rất cụ thể để chuẩn bị cho Đại hội. Ví dụ, tại Hội nghị Trung ương 6, Trung ương đã thảo luận và thông qua đề án quy hoạch cán bộ cấp chiến lược. Bộ Chính trị đã chỉ đạo Hội đồng Lý luận Trung ương tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 30 năm đổi mới, để làm cơ sở cho việc dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng; đợt này làm sớm, rất bài bản và khoa học.

Có thể nói, về mặt các văn kiện trình ra Đại hội, sau Hội nghịCó thể nói, về mặt các văn kiện trình ra Đại hội, sau Hội nghị Trung ương 13 đã hoàn tất. Trung ương đã tiếp thu những ý kiến đúng đắn, xác đáng phù hợp để bổ sung, hoàn thiện vào hai báo cáo là dự thảo Báo cáo Chính trị và dự thảo kinh tế-xã hội 5 năm tới; để tập trung được trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân thể hiện trong hai báo cáo này.

Về công tác nhân sự: Sau Hội nghị Trung ương 14 kết thúc vào chiều 13/1, có thể nói công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước đã được Trung ương thảo luận một cách dân chủ, thận trọng, kỹ lưỡng.

Đối với một số nội dung khác như: Tổng kết 4 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, đã được Hội nghị Trung ương 13 thảo luận, đánh giá, thống nhất để làm tài liệu lưu hành trong Đại hội. Vấn đề tổng kết thực hiện Điều lệ Đảng khóa XI và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng ở Đại hội XII đã được Bộ Chính trị chỉ đạo sớm và đưa ra Hội nghị Trung ương 10 cho ý kiến là đến thời điểm này chưa thấy có vấn đề gì lớn đặt ra cần phải bổ sung, sửa đổi.

Do đó, Trung ương sẽ kiến nghị với Đại hội chưa đặt ra vấn đề bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; chỉ bổ sung, sửa đổi một số nội dung trong quy định của Ban Chấp hành Trung ương và hướng dẫn của Ban Bí thư Trung ương để cho nó phù hợp với thực tiễn.

- Việc chuẩn bị về văn kiện, nhân sự hay tổ chức, đâu là nội dung trọng tâm và được chú trọng nhất thưa ông?

Ông Nguyễn Đức Hà, hàm Vụ trưởng, Ban Tổ chức Trung ương: Trước hết phải nói rằng tất cả các nội dung đưa ra Đại hội XII của Đảng đều là những vấn đề lớn và hết sức quan trọng. Tuy nhiên phải thấy rằng: Thứ nhất, các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc, quyết định những phương hướng, nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân trong 5 năm tới. Cho nên vấn đề xác định đúng mục tiêu, nhiệm vụ, phương hướng và đề ra những giải pháp thật cụ thể để đưa nghị quyết của Đại hội vào cuộc sống là vấn đề hết sức quan trọng.

Thứ hai, một nhiệm vụ quan trọng không kém phần, thậm chí còn quan trọng hơn, đó chính là phải bầu ra được một Ban Chấp hành Trung ương mà như Trung ương đã yêu cầu: Xây dựng được Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, là một tập thể đoàn kết, bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, có phẩm chất trí tuệ và năng lực; đó là những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, năng động, sáng tạo để đưa đất nước vượt qua thử thách, tranh thủ thời cơ, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới đất nước; để đất nước chúng ta phát triển nhanh và toàn diện hơn.

- Thưa ông, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng là một sự kiện chính trị lớn, được nhân dân cả nước rất mong chờ và kỳ vọng, vậy sự thành công của Đại hội sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với đất nước ta?

Ông Nguyễn Đức Hà, hàm Vụ trưởng, Ban Tổ chức Trung ương: Đại hội Đảng toàn quốc 5 năm mới diễn ra một lần, cho nên Đại hội là một mốc lịch sử; là một sự kiện có ý nghĩa trọng đại, không những của Đảng, của cả đất nước, mà còn của toàn dân tộc chúng ta.

Có thể nói, ngay trong các kỳ họp Trung ương gần đây, bàn công tác Đại hội XII đã được toàn Đảng, toàn dân, hết sức chăm chú, theo dõi và đặt niềm tin vào Đại hội; chờ đợi xem Đại hội quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm tới của đất nước chúng ta là gì. 5 năm tới, mục tiêu đưa nước ta cơ bản trở thành một nước theo hướng công nghiệp hiện đại như thế nào.

Đồng thời, nhân dân hết sức quan tâm và chờ đợi Đại hội bầu ra một Ban Chấp hành Trung ương mới. Ban Chấp hành Trung ương bầu ra Bộ Chính trị và Ban Bí thư mới; bầu ra những đồng chí giữ cương vị chủ chốt của Đảng và Nhà nước trong nhiệm kỳ 2016-2021.

Đây là những vấn đề rất lớn, thu hút sự quan tâm, theo dõi, lòng mong đợi của toàn Đảng, toàn dân như lời phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 14 của Tổng Bí thư là: “Toàn Đảng, toàn dân đang chờ đợi ở Trung ương; đang đặt niềm tin vào Trung ương; đang hy vọng Đại hội XII của Đảng sẽ thành công tốt đẹp, để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trên con đường đổi mới của mình”.

- Trân trọng cảm ơn ông!

Theo TTXVN

 

2. Viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước phiên trù bị Đại hội Đảng lần thứ XII

Thứ tư – 20/01/2016 15:25


2. Viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước phiên trù bị Đại hội Đảng lần thứ XII

(Baohatinh.vn) – Trước khi bắt đầu phiên trù bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, đầu giờ sáng nay (20/1), Đoàn đại biểu BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Chính phủ, UBMTTQ Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đã tới đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu tỉnh Hà Tĩnh tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII do đồng chí Lê Đình Sơn – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu cùng tham gia buổi lễ.

2233

2122

Sau khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu dự Đại hội XII sẽ tham gia họp phiên trù bị để bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu và thông qua quy chế làm việc, quy chế bầu cử tại Đại hội.

Báo Hà Tĩnh điện tử sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về các phần làm việc tiếp theo của Đại hội.

.Thanh Hoài (Theo HTO)

 

3. Phiên trù bị Đại hội Đảng lần thứ XII hoàn thành các nội dung quan trọng

Thứ tư – 20/01/2016 15:54


3. Phiên trù bị Đại hội Đảng lần thứ XII hoàn thành các nội dung quan trọng

Sau khi nghe đồng chí Lê Hồng Anh – Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng tuyên bố lý do, đồng chí Trương Tấn Sang – Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước tiến hành xin ý kiến Đại hội thông qua chương trình phiên họp trù bị, Quy chế làm việc của Đại hội.

Tiếp đó, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử của Đại hội và Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu.

Sau phiên trù bị, các đại biểu nghiên cứu tài liệu tại đoàn.

Sáng mai (21/1), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ chính thức khai mạc.

Báo Hà Tĩnh điện tử tiếp tục cập nhật thông tin về nội dung quan trọng này.

.Thanh Hoài (Theo HTO)

4. Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Thứ năm – 21/01/2016 15:33


4. Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

(Baohatinh.vn) – Đúng 8 giờ sáng nay (21/01), tại Trung tâm Hội nghị quốc gia ở thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức khai mạc. Tham dự Đại hội XII có 1.510 đại biểu, đại diện cho hơn 4,5 triệu đảng viên cùng nhiều khách mời trong nước và quốc tế.

 

new picture 20kkkk

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương khoá XI Nguyễn Phú Trọng trình bày Báo cáo chính trị.Ảnh: TTXVN

 

new picture 22kkk

 

new picture 23kkk

Đoàn đại biểu tỉnh Hà Tĩnh tham dự Đại hội

Đoàn Chủ tịch Đai hội gồm 16 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị và đồng chí Hà Thị Khiết – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, do đồng chí Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI làm Chủ tịch; Đoàn Thư ký Đại hội gồm 5 đồng chí; Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội gồm 13 đồng chí.

 

 

Diễn văn khai mạc do Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trình bày khẳng định, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng là đại hội của “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới”, thể hiện ý chí, bản lĩnh của dân tộc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

 

Thay mặt cho đồng bào cả nước, đoàn đại biểu các tầng lớp nhân dân Hà Nội với cờ hoa tiến vào chào mừng Đại hội.

 

Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội Lê Thị Kim Oanh gửi tới Đại hội mong muốn của nhân dân thủ đô, đẩy mạnh đổi mới, phát triển kinh tế xã hội, đấu tranh chống tham nhũng lãng phí, xứng đáng là “đầy tớ của nhân dân như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy”.

 

Tiếp đó, thay mặt Đoàn chủ tịch, đồng chí Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương khoá XI trình bày Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI và các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng.

 

Báo cáo khẳng định những thành tựu nổi bật của đất nước nhưng cũng thẳng thắn chỉ rõ một số hạn chế, tồn tại. Trước bối cảnh khó khăn của quốc tế và khu vực, tình hình phức tạp ở biển Đông, Đảng và Nhà nước cùng nhân dân cả nước đã vượt qua khó khăn. Song, đổi mới chưa toàn diện, một số mục tiêu kinh tế – xã hội chưa đạt được; nhiều hạn chế yếu kém trong giáo dục, khoa học… chậm được khắc phục. Đặc biệt, bốn nguy cơ mà Đảng chỉ ra vẫn chưa được khắc phục; đạo đức lối sống của một số cán bộ đảng viên, tệ quan liêu tham nhũng chưa được đẩy lùi.

 

Theo Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, 30 năm đổi mới đánh dấu sự trưởng thành của Đảng và nhân dân, đất nước đã đạt được nhiều thành tựu, nhưng còn nhiều yếu kém cần khắc phục. Những thành tựu của 30 năm qua khẳng định đường lối của Đảng là “đúng đắn, sáng tạo, tạo tiền đề để đất nước tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ”.

 

 

Tiếp theo chương trình, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh sẽ đọc báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành trung ương Đảng khoá XI.

Sau phiên khai mạc, đại hội dành 2 ngày thảo luận về các văn kiện. Dự kiến, ngày chủ nhật (24/1) sẽ tiến hành nội dung nhân sự với việc nghe báo cáo công tác chuẩn bị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI gửi tới đại hội này.

 

Danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII:

– Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

– Chủ tịch nước Trương Tấn Sang

– Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

– Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng

– Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh

– Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

– Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng

– Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

– Chỉ đạo Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị

– Chỉ đạo Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải

– Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Ngô Văn Dụ

– Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh

– Chủ tịch MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân

– Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang

– Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh

– Trưởng ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa

– Trưởng ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết.

 

 

 

Thanh Hoài (Theo HTO)

5. Đại hội Đảng XII biểu quyết trường hợp xin rút khỏi danh sách đề cử

Thứ hai – 25/01/2016 14:53


5. Đại hội Đảng XII biểu quyết trường hợp xin rút khỏi danh sách đề cử

 

Hôm nay (25/1), Đại hội Đảng XII sẽ biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử, trường hợp xin rút khỏi danh sách đề cử BCH Trung ương khoá XII.

 

Theo chương trình làm việc của Đại hội, sáng nay, các đại biểu làm việc tại Đoàn. Đoàn Chủ tịch thông báo tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử (bổ sung) Ban Chấp hành Trung ương khoá XII đến các Đoàn.

Đại biểu ghi phiếu xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử BCH Trung ương khoá XII (nếu có).

Ngay sau đó, Đoàn Chủ tịch họp để xem xét các trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử BCH Trung ương khoá XII.

 

Chiều cùng ngày, Đại hội làm việc tại Hội trường. Đoàn Chủ tịch báo cáo với Đại hội về việc bầu cử và danh sách ứng cử, đề cử, các trường hợp xin rút khỏi danh sách đề cử.

Đại hội sẽ thực hiện quy trình để biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử, các trường hợp xin rút khỏi danh sách đề cử BCH Trung ương khoá XII.

Tiếp đó, Đại hội sẽ bầu Ban kiểm phiếu.

Trước đó, chiều 24/1, Đoàn Chủ tịch đã gửi Báo cáo tổng hợp về nhân sự ứng cử, đề cử tới các đoàn.

Các đại biểu tiến hành việc xin rút ý kiến ứng cử, đề cử hoặc xin rút tên ra khỏi danh sách đề cử. Danh sách nhân sự xin rút khỏi danh sách đề cử đã được Các Trưởng đoàn báo cáo với Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Tính đến chiều 24/1, danh sách do Đại hội đề cử hợp thành với danh sách do Trung ương giới thiệu đã có tổng số dư vượt quá quy định tối đa 30%. Do đó, danh sách các đồng chí mới được đề cử sẽ được đưa ra để Đại hội bỏ phiếu kín, kiểm phiếu ngay tại Đại hội và lấy từ cao xuống thấp chọn ra số dư tối đa 30% nhằm hình thành danh sách bầu cử chính thức.

Ngày 26/1, Đại biểu sẽ nhận danh sách bầu cử chính thức và tiến hành bỏ phiếu bầu cử Ban Chấp hành khoá XII. Danh sách trúng cử được công bố vào chiều cùng ngày./.

Theo Ngọc Thành/VOV.VN