Kế hoạch của Phòng GD&ĐT về thực hiện Quyết định 33/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Tĩnh năm 2016.

Tháng Tư 25, 2016 9:50 sáng

146_QĐ ban hành KH thực hiện QĐ 33 của Phòng GD&ĐT về thực hiện Quyết định 33/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Tĩnh năm 2016.