Quyết định 33/2011/QĐ-UBND quy định kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang

Tháng Tư 25, 2016 9:42 sáng

QĐ 33-2011/ QĐ-UBND quy định kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang của UBND tỉnh Hà Tĩnh.