Trường Tiểu học Cẩm Phúc: Chung tay xây dựng Nông thôn mới tại địa phương.

Tháng Tư 28, 2016 8:30 sáng

Tuy là một xã nghèo, còn nhiều khó khăn nhưng ngay sau khi có chủ trương của huyện về việc xây dựng nông thôn mới ( NTM) xã Cẩm Phúc đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể mở nhiều cuộc họp tuyên truyền, phổ biến nội dung, ý nghĩa của Chương trình xây dựng NTM đến nhân dân. Trong đó, bàn bạc, thống nhất về các tiêu chí xây dựng  NTM ở từng thôn để người dân nắm được và đã cùng nhau thực hiện.

Chung tay xây dựng NTM và tổ chức để học sinh được tham gia nhiều các hoạt động trải nghiệm, trường Tiểu học Cẩm Phúc đã phối hợp với đoàn thanh niên xã tổ chức cho học sinh đi thực tế mô hình vườn cây dược liệu ở thôn 5 xã Cẩm Phúc vào chiều ngày 27/4/2016.

Tham gia buổi thực tế có 99 em là học sinh khối 4.5, toàn thể CB-GV-NV nhà trường cùng các anh, chị trong đoàn xã. Trước khi đi thực tế các em đã được nghe anh Nguyễn Văn Đức – Bí thư đoàn xã nói về ý nghĩa của mô hình vườn cây được liệu, một tiêu chí trong xây dựng NTM mà xã đang thực hiện trong năm nay, các em ai cũng hào hứng khi chính mình sắp được tham gia vào chăm sóc mô hình.

20160427_141952

20160427_151435

20160427_151819

Thông qua tổ chức hoạt động các em được trải nghiệm bằng thực tế, có cơ hội khẳng định mình trong tập thể, phát huy được ý thức vì trách nhiệm chung, tăng cường sự hiểu biết, sự quan tâm của mình trong việc bảo vệ môi trường, xây dựng NTM. Các em càng tự hào hơn khi chính mình đã được góp phần nhỏ trong việc xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Ngô Khuyên- Trường Tiểu học Cẩm Phúc