Phòng GD&ĐT: Gặp mặt các đ/c được bổ nhiệm quản lí năm học 2016- 2017.

Tháng Mười 1, 2016 9:27 sáng

Ngày 29/9/2016, Phòng GD&ĐT đã có buổi gặp mặt các đ/c được đề bạt làm công tác quản lí tại các trường học năm học 2016- 2017. Tham dự phiên gặp mặt có đ/c Đặng Quốc Hiền- HUV, Trưởng phòng, các đ/c Chủ tịch Công đoàn ngành, Phó trưởng phòng và chuyên viên các bậc học.

14501964_1599735646987915_1023130764_n

Đợt bổ nhiệm lần này có 7 đ/c. cụ thể đ/c Chu Văn Sơn được bổ nhiệm Hiệu trưởng tại TH Cẩm Quan, đ/c Biện Thị Diên được bổ nhiệm Hiệu trưởng tại MN Cẩm Bình, đ/c Lê Thị Hiền được bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng tại MN Cẩm Thạch, đ/c Nguyễn Thị Hiền được bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng tại MN Thị trấn Thiên Cầm, đ/c Trần Thị Phương được bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng tại MN Cẩm Vịnh, đ/c Phan Hồng Cảnh được bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng tại TH Cẩm Sơn, đ/c Tôn Anh Hà được bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng tại THCS Phúc Thăng.

Tại buổi gặp mặt, đ/c Đặng Quốc Hiền đã đánh giá, ghi nhận những nổ lực phấn đấu của các cá nhân được bổ nhiệm quản lí lần này, đ/c cũng đề nghị với cương vị mới cần phải phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ và không ngừng học tập để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình tại nơi công tác và các hoạt động của ngành.

Thay mặt 7 đ/c được bổ nhiệm mới, đ/c Chu Văn Sơn đã cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của các cấp và hứa trước lãnh đạo ngành sẽ tiếp tục nổ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Nguyễn Hồng Ngọc- Phòng GD&ĐT.