Mầm non Cẩm Thăng làm tốt công tác huy động trẻ nhà trẻ vào lớp.

Tháng Chín 11, 2017 7:21 sáng

Với mục tiêu nhiệm vụ đặt ra trong năm học là huy động trẻ nhà trẻ vào lớp đạt chỉ tiêu đề ra, ngay từ đầu năm  học nhà trường đã làm tốt công tác tuyên truyền, báo cáo với lãnh đạo địa phương số liệu các cháu ở các thôn chưa ra lớp. Trường đã gặp gỡ các đ/c bí thư, thôn trưởng các thôn để kết hợp động viên trẻ ra lớp. Đặc biệt BGH cùng với  giáo viên đến tận hộ gia đình điều tra và nắm bắt tâm tư nguyện vọng của phụ huynh.

20170908_145359

IMG_20170908_150944

Bên cạnh đó nhà trường cũng đã xác định rõ muốn làm tốt huy động trẻ vào lớp và tạo sự yên tâm cho phụ huynh, vì vậy việc đầu tư về trang thiết bị CSVC cũng đã được chú trọng, chất lượng nuôi dạy được nâng cao rõ rệt. Cụ thể: bước vào năm học 2017-2018 nhà trường đã đầu tư bàn ghế, đồ dùng bán trú đảm bảo , xây dựng thực đơn trẻ được ăn 2 bữa phụ và một bữa chính tại nhóm. Đến nay đã bước vào một tuần học đầu tiên có 30/30 cháu đã ra lớp theo kế hoạch đề ra.

Nguyễn Phượng- MN Cẩm Thăng.