025

Hỏi- đáp về một số cuộc thi năm học 2016- 2017.

Hỏi đáp về Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn năm học 2016-2017 Ngày 09 tháng 8 năm 2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành Công văn số 3844/BGDĐT-GDTrH về việc tổ chức Cuộc thi Vận dụng…