STT Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu

1

09/08/2015

V/v tập huấn triển khai mô hình trường học mới tại Việt Nam cấp THCS, năn học 2015-2016

2

26/08/2015

V/v triển khai phần mềm quản lý nhà trường năm học 2015-2016

3

26/08/2015

V/v triển khai công tác kê khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử

4

26/08/2015

V/v xây dựng trang Web của các trường

5

27/08/2015

QĐ thành lập BCĐ Liên hoan “Tiếng hát dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh GV, HS” cấp cụm bậc TH năm 2015

6

04/09/2015

Hướng dẫn tổ chức khai giảng năm học mới 2015-2016

7

07/09/2015

Thực hiện phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm học 2015-2016

8

07/09/2015

Chỉ thị của Ban thường vụ Huyện ủy về một số nhiệm vụ năm học 2015-2016

9

08/09/2015

Thi Khảo sát chất lượng học sinh đầu năm học 2015-2016

10

08/09/2015

Thông tri triệu tập Hội nghị công tác Đội