Cẩm Xuyên vốn có truyền thống hiếu học. Truyền thống đó đã tạo nên những nét đẹp và được nhân lên trong thời đại mới với sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà năm 1945.

Nền giáo dục cách mạng của Cẩm Xuyên từ đó đến nay đã trải qua hơn 65 năm. Vượt qua mọi gian khổ, khó khăn, thách thức, ngành giáo dục và đào tạo Cẩm Xuyên đã từng bước vươn lên, đóng góp với thành tích chung của Đảng bộ và nhân dân huyện nhà. Những thành tựu của giáo dục Cẩm Xuyên trong thời kỳ qua hết sức to lớn là cơ sở, là điều kiện để cùng cả nước thực hiện thành công sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trước năm 1945, ở các tổng cứ 3-4 làng mới có một hương trường với một hai lớp đồng ấu; mỗi tổng có một trường sơ đẳng độ 3-4 lớp; cả huyện chỉ có 2 trường Tiểu học, 9 trường sơ đẳng và một số hương trường ở các liên xã với tổng số học sinh của các trường khoảng dăm trăm người. Số học sinh tiếp tục theo học lên bậc tiểu học, trung học tính trên đầu ngón tay phải ra Hà Tĩnh, Vinh hoặc vào Huế mới có nơi học. Tỷ lệ học sinh so với dân số là 1,5%.

Cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công mở ra một kỷ nguyên mới cho nhân dân Việt Nam tiến lên xây dựng cuộc sống độc lập, tự do, văn minh và hạnh phúc. Chính quyền huyện Cẩm Xuyên đã cử những thầy giáo có uy tín và năng lực tham gia uỷ viên UBHC huyện phụ trách mảng giáo dục. Trong thời gian này, hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ: “Toàn dân tham gia chống nạn thất học”, “ diệt giặc dốt”, huyện Cẩm Xuyên là đơn vị hoàn thành xoá mù chữ sớm nhất cả nước được Bác Hồ gửi thư khen (tháng 12/1948).

Từ nền giáo dục dân chủ nhân dân hình thành và phát triển trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, sau mấy năm khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục kinh tế, chuyển sang đấu tranh xây dựng nền giáo dục của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, chúng ta đã tạo được một chuyển biến khá mạnh.

Tiếp theo là chặng đường thử lửa trong những năm chống Mỹ. Giáo dục Cẩm Xuyên đã phấn đấu đạt yêu cầu của chuyển hướng giáo dục trong thời chiến là an toàn cho thầy trò, đảm bảo hoạt động dạy và học. Tất cả các ngành học: mẫu giáo, phổ thông, bổ túc văn hoá đều phát triển mạnh. Chất lượng giáo dục toàn diện được đi theo phương hướng cải cách giáo dục. Chất lượng học sinh giỏi đi lên. Hoạt động học tập, giảng dạy và các hoạt động khác đã gắn với đời sống sản xuất, chiến đấu.

Giai đoạn 1975-2010, giáo dục Cẩm Xuyên tiếp tục phát triển mạnh cả về quy mô lẫn chất lượng. Giáo dục xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên là mô hình giáo dục điển hình được nhân rộng trong cả nước. Năm học 2010-2011, Cẩm Xuyên có 27 trường mầm non, 31 trường tiểu học, 20 trường THCS, 5 trường THPT,  trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm dạy nghề, 27 trung tâm học tập cộng đồng với gần 40 nghìn học sinh và hơn 2,7 nghìn cán bộ, giáo viên.

Đến nay, Cẩm Xuyên là một trong những đơn vị sớm nhất trong tỉnh hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, hoàn thành  phổ cập giáo dục THCS, đang trong lộ trình hoàn thành phổ cập bậc trung học, phổ cập trẻ em 5 tuổi; xây dựng được 8 trường mầm non, 31 trường tiểu học, 11 trường THCS và 1 trường THPT đạt chuẩn quốc gia. Ngành đã và đang thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động của Đảng và ngành Giáo dục. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch đề ra hàng năm và chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2020.

Trong giai đoạn 2010-2015, toàn ngành sẽ tập trung thực hiện quy hoạch mạng lưới trường lớp  hợp lý; sáp nhập các trường THCS có quy mô nhỏ thành trường liên xã; khuyến khích thành lập thêm các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT tư thục ở nơi có điều kiện và nhu cầu; củng cố và phát triển hệ thống trường ngoài công lập, các trung tâm học tập cộng đồng; thực hiện phân luồng hợp lý học sinh sau THCS và THPT. Về chất lượng, phấn đấu giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ trong trường mầm non xuống 7% vào năm 2015; nâng cao chất lượng học sinh giỏi; củng cố vững chắc phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; phổ cập giáo dục THCS, hoàn thành phổ cập giáo dục THPT, phổ cập trẻ em 5 tuổi vào năm 2013 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khoá XXX.

- Từ 1980 đến 2010, được UBND tỉnh Hà Tĩnh tặng 30 Bằng khen.
– Nhiều năm được Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận là Đơn vị tiên tiến xuất sắc, lá cờ đầu của Giáo dục Hà Tĩnh. Chỉ tính từ năm học 1980-1981 đến năm học 2009-2010, đã được Sở GD&ĐT tặng hơn 50 Giấy khen.
– Từ 1980 đến 2010, được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng 18 bằng khen, các bộ, ban ngành cấp trung ương  tặng 18 Bằng khen.
– Năm 2001 được Chủ tịch nước tặng  Huân chương Lao động hạng ba .
– Năm 2004 được UBND tỉnh trao bằng Đơn vị Văn hoá.
– Năm 2006 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc giai đoạn 2003-2006.
Ngoài ra có:
- 3 tập thể được Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua.
– 5 tập thể và cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.
– 8 tập thể và cá nhân được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen.
–  Hàng trăm tập thể và cá nhân đã được tặng Bằng khen của UBND tỉnh Hà Tĩnh, Bằng khen của Liên đoàn lao động Hà Tĩnh,  giấy khen của Sở GD&ĐT Hà Tĩnh …
– 3 tập thể và cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng 3.
– Một đơn vị được tặng danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới, 3 cá nhân được tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú.